RODO

W 2018 roku dostosowaliśmy się do wymogów rozporządzenia RODO i zleciliśmy przeprowadzenie audytu który potwierdził zgodność przeprowadzonych zmian z nowym rozporządzeniem.